Uređivačka politika

Misija radija Osvit

Naša misija je da pripremimo, realizujemo  i ponudimo  gradjanima informativno – edukativni i zabavni radijski program, polazeći od činjenice da su sloboda izražavanja i pravo na informisanje osnovne vrijednosti demokratskog društva,  da je nezavisnost i sloboda djelovanja medija uslov i mjera demokratije.

Misija radija je i da svojim programom pozitivno promoviše moderne, evropske koncepte razvoja i time utiče na formiranje novog identiteta  građanina i zajednice u procesu tranzicije iz oblasti ljudskih prava, biznisa, politike, obrazovanja i drugih oblasti  na kojima se temelji društvo 21 vijeka.

Radio Osvit u svojoj misiji teži i da kao društveno odgovoran bude i medij lokalne zajednice. Naši programski sadržaji orijentisani su ka demokratiji, uspostavljanju dijaloga i građanskim vrijednostima, ljudskim pravima, civilnom društvu, mladima, pravima žena i manjina uz razvoj specijalizovanih programa za obespravljene i marginalizovane grupe, mlade, osobe sa poteškoćama u razvoju i invalide, žene…

Misija privrednog subjekta radija Osvit je da posluje na savremenim principima, odgovorno prema svim klijentima i zaposlenima i u skladu sa zakonima. Sve to kao preduslov za što bolje pozicioniranje na tržištu uz izgradnju i poboljšanje odnosa sa javnošću i u skladu sa programskom koncepcijom.

Vizija radija Osvit

Naša vizija je da nam kao urbanom-gradskom radiju veruju građani u lokalnoj zajednici. Da smo kreator i nosilac pozitivnih društvenih promjena koji pokreće javnost da iskaže svoje stavove i animira gradjane na akciju i motiviše ih da aktivnije učestvuju u javnom životu.

Kvalitetno informisanje ključno je za građane, njihov život i mjesto u demokratskom društvu. U tom smislu, odgovornost medija je  ključna za obezbjeđivanje pouzdanih, provjerenih, tačnih i nepristrasnih informacija.

Radio Osvit je dao i daje svoj doprinos  izgradnje parlamentarne  i političke kulture, emancipacija stanovništva i razvijanje slobode izbora, podsticanje kritičkog mišljenja i javnog dijaloga. Ispunjena je važna uloga medija u društvu sa relativno niskim nivoom političke kulture, demokratske tradicije i medijske pismenosti, u kojima je manipulativna moć medija i sa njima povezanih elita velika.

Uređivačka politika

Radio Osvit je prva privatna, a sada i jedina lokalna radio stanica u gradu Zvorniku, sa dozvolom Regulatorne agencije za komunikacije BIH. Uređivačka politika prati naša nastojanja da smo gradska, moderna, interaktvina medijska kuća koja radi po standardima profesionalnog novinarstva i čiji je program baziran na domaćoj produkciji.

Program radija Osvit  je informativno – edukativnog i zabavnog  tipa, pratimo ritam života grada, sva društvena, privredna i politička zbivanja, kulturna i sportska dešavanja. Gradska radio stanica  sa dinamičnim emisijama informativnog, edukativnog i zabavnog tipa. Emitujemo zabavnu i pop – rok muziku, sa izvodjačima stare YU i inostrane scene.

Težište rada je proizvodnja sopstvenog programa, koji  je usmjeren na informisanost i osnaživanje javne svijesti gradjana. Bavimo se istraživačkim novinarstvom i lokalnim temama. Važno je da ponudimo informaciju koju javnost, naši  slušaoci u zoni koju pokrivamo signalom, nemaju prilike čuti sa drugih medija.

Radijskim signalom pokrivamo prostor sa preko 200 hiljada stanovnika, region Birač u Republici Srpskoj i deo Federacije BIH, kao i Podrinje u Republici Srbiji. Nalazimo se u gradu Zvorniku na Drini, na samoj granici BIH i Republike Srbije, pa smo tako prisutni na obe obale reke Drine. Slušaoce na ovaj način imamo iz obe države BIH i Srbije.  Naša publika su stanovnici Birač regije koju čine Zvornik, Bratunac, Srebrenica, Milići, Vlasenica, Šekovići i Osmaci. U Federaciji BIH to su Kalesija, Sapna i Teočak. U Srbiji u Podrinju pokrivao sigalom Mali Zvornik, Ljuboviju i Loznicu.

Ove društvene zajednice dele iste probleme i za njih je podjednako važna  informacija iz svake od ovih sredina. Otvoreni smo za saradnju sa ciljem unapređenja kulture javnog govora, poštovanja etike javnih komunikacija i unapređenja modela javnog ponašanja i  odgovornosti za javnu riječ. Uključeni smo  u izgradnju  demokratskih procesa, otvaranje tema koje su relevantne za društvenu tranziciju i reforme, reformske inicijative i politike koje doprinose približavanju Evropskoj uniji.

Posebno ističemo program fokusiran na edukaciji izveštavanja o ratnom zločinu i uspostavaljanju medjuetničkog poverenja, edukaciji u okviru prevencije u borbi protiv nasilnog ekstremizna i radikalizma. U ciklusima emisija koje smo realizovali uz podršku Office of Public Affairs U.S. Embassy Sarajevo  i BHRI  IOM Sarajevo – pokazali smo da je moguće govoriti  na tolerantan i prihvatljiv način o najbolnijim temama u lokalnoj sredini,  kao što je ratni zločin, ekstremizam i otvorili prostor za interetnički dijalog o putevima pomirenja i suživota.

Nedostatak finansijskih sredstava nas je ograničavao u pogledu razvoja i modernizacije, ali nije sprečavao da nastavimo sa profesionalnim radom u skladu sa našim mogućnostima.  Progarnski sadržaji su podjednako važni jer su orijentisani ka demokratiji, uspostavljanju dijaloga i građanskim vrijednostima, ljudskim pravima, kulturi, sportu, civilnom društvu, mladima, pravima žena i manjina. Razvili smo odnos poverenja i verovanja u informacije koje se objave na radiju Osvit, sajtu radija i preko društveni mreža.

Dosadašnjim radom smo pokazali i dokazali da imamo kapacitete novinarske i tehničke, menadžerske, da realizujemo teme koje su najosetljivije i obezbedimo finansijsku održivost. Članica smo mreže radio stanica Slobodne Evrope u BIH i učestvujemo u pripremi jutarnjeg i dnevnog programa, a takodje imamo i dugogodišnju saradnju sa BIRN-om čiji servis koristimo od početka.

Odnos sa oglašivačima definisan je zakonskom regulativom i propisanim medijskim prostorom za emitovanje propagadnih i marketinških poruka. Smanjeni prihodi od marketinga su cena nezavisnosti i otklona od političkih stranaka.