BIH/Srpska / 12.01.2022

BiH ostaje bez 125 miliona evra

Slika
Novac b.s

Evropska unija će odgoditi isplatu druge tranše finansijske pomoći za BiH od 125 miliona evra jer vlasti u BiH nisu ispunile obaveze koje su prihvatile kada je potpisan ugovor o isplati pomoći zbog virusa korona u visini od 250 miliona evra. Ugovor je potpisan u decembru 2020. godine, a bilo je očekivano da će druga tranša nakon odobravanja prve  u januaru prošle godine biti isplaćena u roku od godinu dana.  BiH je, u stvari, tek u oktobru prošle godine primila prvu tranšu, jer su institucija u BiH tek u julu ratifikovale sporazum s EU. 

Radi se o zajmu pod izuzetno povoljnim uslovima, a uslov u ugovoru koji je potpisan je da se druga tranša isplati najranije poslije tri mjeseca nakon isplate prve tranše, jer je smatrano da je to period u kojem je dovoljno vremena da vlasti pokažu da su ozbiljne u vezi s obavezama koje su preuzele pri potpisivanju zajma.  U Odjeljenju za komunikacije kancelarije EU u Sarajevu, ističu da isplata druge tranše uključuje mjere u oblastima ekonomskog upravljanja i izgradnje institucija, stabilnosti finansijskog sektora, transparentnosti i borbi protiv korupcije, kao i boljeg funkcionisanja tržišta rada.