BIH/Srpska / 18.09.2023

Egić: Pravo na borački dodatak moguće ostvariti već od 1. oktobra

Slika
ministarstvo_rada_rs

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić izjavio je da će u Srpskoj već od 1. oktobra biti moguće ostvariti pravo na borački dodatak.  Svi bivši borci Vojske Republike Srpske, bez obzira na kategoriju, već od 1. oktobra ove godine, nakon što podnesu zahtjev, uz uslov da su bili u zoni borbenih dejstava, moći će ostvariti pravo na dobijanje jedinstvenog mjesečnog boračkog dodatka - rekao je Egić.

On je pojasnio da pravo na ovaj dodatak imaju svi borci od prve do sedme kategorije, podsjetivši da su ga do sada dobijali samo oni koji su imali više od 60 godina, ali je to promijenjeno i starosna granica je spuštena na 45 godina.- Uzimaće se u obzir broj mjeseci provedenih u zoni borbenih dejstava te množiti sa 2,2, odnosno tri KM. Oni koji, recimo, sada podnesu zahtjev, već od 1. oktobra, pa do kraja ove godine, ostvariće pravo na dobijanje mjesečnog boračkog dodatka po koeficijentu 2,2, a nakon toga tri marke - pojasnio je Egić .

Kada je u pitanju sama procedura, Egić je dodao da je neophodno popuniti zahtjev i zajedno sa kopijom lične karte i tekućeg računa predati na mjestima na kojima će biti vršen njihov prijem.Rok za podnošenje zahtjeva ne postoji, a Egić je napomenuo da ljudi treba da znaju da, kada ovaj zahtjev podnesu, već narednog mjeseca mogu to pravo ostvariti.

Ekipa radija Osvit