BIH/Srpska / 08.12.2023

EU4BusinessRecovery: Sve su bolje perspektive za razvoj bh. privrede

Slika
boram

Sa velikim uspjehom završen trogodišnji projekat Covid-19 Investment  Response / EU4BusinessRecovery. Cilj je bio osigurati opstanak mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u važnim privrednim sektorima Bosne i Hercegovine kako bi se smanjili negativni efekti  uzrokovani pandemijom Covid-19. Projekat je dao ekonomski i društveni doprinos u oblastima zaštite na radu, turizma, inovacija proizvoda i digitalizacije. Zadržano je preko 8 700 radnih mjesta, otvoreno preko 550 novih, pomognuto 160 startup-a i 343 mikro, mala i srednja preduzeća

Finalnim događajem pod nazivom “Perspektive razvoja bh. privrede” u Sarajevu je završen trogodišnji projekat Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery, kojeg su finansirali Evropska unija i vlada SR Njemačke. Cilj projekta je bio osigurati opstanak mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u važnim privrednim sektorima BIH kako bi se smanjili negativni efekti uzrokovani pandemijom Covid-19.

Slika
boram

Projekat je dao ekonomskii društveni doprinos u oblastima zaštite na radu, turizma, inovacija proizvoda i digitalizacije, što je i pokazano na današnjem događaju kroz mnoštvo pozitivnih priča o poslovanju krajnjih korisnika i korisnica projekta koji su unaprijedili svoje poslovanje. Projekat je pružao tehničku i finansijsku podršku MMSP sa fokusom na žene, mlade i osobe koje pripadaju ranjivim skupinama. Događaj je obilježio susret donatora, implementatora projekta i krajnjih korisnika, koji su zajedno razgovarali o postignutom, uz zaključak da BiH ima veliki neiskorišten potencijal koji se ogleda u prirodnim resursima, ogromnom ljudskom potencijalu, te blizini evropskom tržištu.

Susret je otvorio razgovor o velikim postignućima u sektoru turizma, gdje se zahvaljujući ovom projektu pet turističkih destinacija iz BiH plasiralo na listu Top 100 turističkih destinacija u svijetu.

„Danas govorimo o projektu koji smatram jednim od najboljih projekata finansiranih od straneEU koje sam vidio u BiH - Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery. Željeli smo podržati poslovanje u BiH u vrijeme krize i fokusirali smo se na sektore i kompanije koje su se suočavale sa različitim izazovima. Danas slavimo značajne rezultate koje smo postigli ovim projektom. Podržali smo 160 startup-a, otvorili nova radna mjesta i iznad svega pomogli da se zadrži preko 8 000 radnih mjesta.“ – rekao je Johann Sattler, šef delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH. Također je istakao da u cilju unaprjeđenja poslovnog okruženja, BiH mora da se okrene energetskim investicijama i održivom turizmu, te da je nužna bolja saradnja privatnog i javnog sektora.

 

Slika
boram

„Kada je pandemija zaustavila sve, za Njemačku je sasvim prirodno bilo da udružimo snage  zajedno sa našim partnerima u okviru ovog projekta, imajući u vidu da Njemačka i BiH imaju snažne i historijske veze. Kao jedan posvećen partner, Njemačka nastavlja pružati podršku BiH. Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery se inicijalno fokusirao na sektore  koji su najteže pogođeni samom pandemijom, uključujući izvozni sektor. Tokom same realizacije projekta, uočena je kvaliteta privatnog sektora u BiH i obećavajući potencijal zbog strateške geografske lokacije i ljudskog potencijala. “- kazao je Dr. Thomas Fitschen, ambassador  Njemačke u BiH. Dodao je da je glavna stvar koja ga fascinira kada je riječ o BiH prekrasna priroda koja je potencijal za budućnost. On ističe da je tajni sastojak razvoja bh. privrede razvoj eko turizma, koji je može učiniti posebnom turističkom destinacijom.

Slika
boram

“U poljoprivredno-prehrambenom sektoru investirali smo zajedno sa 54 kompanije i više od 410 malih poljoprivrednika. Naš fokus usmjeren je na izgradnju bolje budućnosti nakon krize. Podržane kompanije nisu samo oporavile svoje poslovanje, već su također usvojile nove poslovne modele i digitalnu transformaciju, povećavajući svoju proizvodnju, prihode i stvarajući nova radna mjesta.” - istakao je Sylvain Merlen, rezidentni predstavnik UNDP-a u BiH.

Slika
boram

„Nažalost, nakon krize uzrokovane pandemijom, dešavaju se druge krize u svijetu koje utiču na ekonomske tokove. Imamo i probleme dostupnosti kvalifikovane radne snage, a u svemu tome, najranjiviji sektor je sektor tekstila i kože i obuće. U BiH ovaj sektor mnogo zavisi od globalnih trendova i ukoliko dođe do promjena u lancu vrijednosti, ovaj sektor najviše trpi. U ovom sektoru je uposlen veliki broj žena, a propadanje sektora podrazumijeva sve manje radnih mjesta za žene. Zbog svega toga, mi smo pružili integrisani paket pomoći koji se sastojao iz  finansijskog dijela, ali isto tako smo pružili i tehničku podršku kako bi unaprijedili poslovne procese, dali podršku privrednom rastu, ali i posebno se fokusirali na odnos uprave prema radnicima i njihovom položaju unutar kompanije. “ – rekla je Lejla Tanović, koordinatorica MOR-a u BiH.

Slika
boram

Osim sektora turizma, kako je navela na početku konferencije Danija Krieg, projektna menadžerica GIZ-a projekat Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery, kojeg su implementirali Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), te Organizacije rada (ILO) je dao i značajan doprinos u sektoru metaloprerade, drvoprerade, poljoprivrede i prehrambene industrije, te sektoru proizvodnje tekstila i obuće.  „Uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj SR Njemačke (BMZ) kroz projekat koji je iznosio 13,7 miliona eura pokrenuti su novi biznisi, uvedeni novi i održivi poslovni modeli, otvoreno je preko 550 novih radnih jesta, uspostavljeno deset HelpDesk sistema a projekat je podržao 343 mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini“, poručila je Krieg.

Slika
boram

UNDP je uz finansijsku podršku Evropske unije, nakon pandemije Covid-19 napravio paket pomoći za privatni sektor, ali su i sami privrednici bili spremni da investiraju kako bi nakonpandemije oporavili svoje biznise. Veliki broj ljudi je bio uključen u realizaciju projekta; mnoge partnerske institucije, strukovna udruženja, privatni sektor i mediji, istakla je Željka Vidović, projektna menadžerica UNDP-a.

Ivan Pavković, direktor Farme Tomislavgrad d.o.o jedan je od korisnika projekta Covid-19 Investment Response / EU4BusinessRecovery. On ističe da je zahvaljujući projektu farma odernizovana i digitalizovana, da su povećali proizvodnju i smanjili gubitke. Sektor tekstila uprkos tradiciji koju ima, pretrpio je najveći udar za vrijeme pandemije Covid-19.  Svaki peti otkaz bio je u ovom sektoru, no zahvaljujući kontinuiranoj podršci kroz projekat Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery, ovaj sektor je prepoznat, što je posebno važno znamo li da u njemu rade uglavnom žene, kazala je Katarina Crnjanski Vlajčić, projektna menadžerica MOR-a.

Ema Burdžović, vlasnica Catwalk d.o.o. Sarajevo je takođe korisnica projekta. Ona ističe da su,zahvaljujući ovom projektu izvršili transformaciju preduzeća, da je došlo do razvoja brenda i zahvaljujući digatalizaciji, izvoza u EU.