BIH/Srpska / 21.05.2022

Federacija usvojila subvencije za e-vozila, u RS još na čekanju

Slika
vlada-kantona-sarajevo

Vlade Federacije BiH usvojila je subvencije u iznosu od milion KM za kupovinu električnih i hibridnih vozila. U Republici Srpskoj zasad budžetom nisu planirane subvencije niti povlastice za kupovinu ovakvih automobila.

Vlada FBiH je, na prijedlog Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH, usvojila Program utroška sredstava tekućih transfera pojedincima, čime je pojedincima omogućeno dobijanje ukupno milion KM na ime podsticaja pri kupovini električnih automobila.

Dodali su da visina iznosa koja se dodjeljuje kao finansijski podsticaj pojedincima za električna vozila iznosi 10.000 KM, a za hibridna električna plugin i hibridna full hybrid vozila po 5.000 KM