Zvornik / 20.11.2023

Grad Zvornik se zadužuje za novih 11 miliona KM

Slika
S

Danas je održana 23.sjednica Skupštine grada Zvornika.

Na sjednici  je usvojena je Odluka o prihvatanju zaduženja Grada Zvornika kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekte „Izgradnja vodovoda Zapad“ i „Rekonstrukcija vodovoda Kozluk“ po „Projektu modernizacije vodnih i sanitarnih usluga u iznosu od 11 miliona KM,na rok otplate od 32 godine.

Kako je navedeno u ovoj i narednoj godini  planiraju se kapitalna ulaganja , koja že pomoći stanovništvu u mjesnima zajednicama. Ovi projekti biće finansirani iz kreditnih zaduženja budžeta grada Zvornik. Planirana je ''Izgradnja vodovoda Zapad“ sa 9 miliona KM i „Rekonstrukcija vodovoda Kozluk“ u vrijednosti od 2 miliona KM . Uz kredit  Svjetske banke-Međunarodna banka za obnovu i razvoje od 11 milona KM i biće u projekte uložena i vlastita sredstva Grada u visini od oko  2.3 miliona KM. Ukupna kapitalna ulaganja su  tako preko 13 miliona KM.

U okviru ovih projekata  plairano je da se reše problem vodosnabdevanja  na području mjesnih zajednica Glumina, Oraovac, Križevići, Kitovnice, Donji i Gornji Grbavci i Dugi Dio, dok će se  rekonstrukcijom vodovoda  u Kozluku doprineti  smanjenju gubitka vode u vodovodnom sistemu  izgradnja cjevovoda od naselja Kozluk do naselja Skočić.

U cilju stvaranja povoljnijih uslova za život i rad na području mjesnih zajednica Glumina, Oraovac, Križevići, Kitovnice, Donji Grbavci, Gornji Grbavci i Dugi Dio planirana je izgradnja 60 km primarnih i sekundarnih, odnosno potisnih i distributivnih cjevovoda, kao i rezervoara, pumpne stanice sa direktnim pumpanjem i pumpanjem sa frekventnom regulacijom te individualnih priključaka sve po projektu''Izgradnja vodovoda Zapad“ za snabdjevanjem vodom 1172 domaćinstva. Planirana vrijednost ovog projeta je malo preko 11 miliona KM, a biće obezbeđena ulaganjem  2 miliona KM vlastitih sredstava i 9 miliona kreditnih.

 Realizacija projekta „Rekonsrukcija vodovoda Kozluk“ treba da doprinese značajnom smanjenju gubitka vode u vodovodnom sistemu Kozluk, te većoj sigurnosti vodovodnog sistema Sjever. Planirana je kompletna zamjena vodovodnih instalacija , onosno primarne i sekundarne mreže, kućnih priključaka uz dodatno mjerenje dotoka i pritiska sa uvođenjem u sistem nadzora i upravljanja, te izgradnja spojnog cjevovoda od naselja Kozluk do naselja Skočić. Ovaj pojekat je vrijednosti od preko 2 miliona KM, uz  2 miliona KM kreditnih sredstava   i samo 340 hiljada KM isredstava Grada.

Gradonačelnik Zvornika, Bojan Ivanović istakao je da su to trenutno najpovoljniji uslovi koji mogu da se nađu na tržištu kapitala, te da je Grad već koristio ista kreditna zaduženja za ranije projekte vodosnabdevanja..

“Ovo je jedan od preduslova da se dalje nastavi sa realizacijom ovog projekta. Stanovništvo u mjesnim zajednicama obuhvaćenim ovim projektom ima velikih problema sa vodosnabdijevanjem. Već u sledećoj godini gardnjom vodovoda Zapad oko 1200 domaćinstava, će dobiti priliku da se priključi na gradsku vodovodnu mrežu"- rekao je u obraćanju odbornicima Ivanović.

Odbornik SDS-a u Skupštini grada, Bojan Luki  je  glasao protiv Odluke zaduženja Grada Zvornika kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekte „Izgradnja vodovoda Zapad“ i „Rekonstrukcija vodovoda Kozluk“ po „Projektu modernizacije vodnih i sanitarnih usluga“. On smatra da odbornicima nije pruženo dovoljno informacija.

„Smatram da za kreditno zaduženje od 11 miliona KM nismo dobili dovoljno objašnjenja. S obzirom da danima slušamo izvještaje raznih javnih ustanova da korona i rat u Ukrajini i sve ostalo utič na stanje u svetu,  pitanje je   da li je vrijeme da se zadužujemo za novih 11 miliona KM. Mi ne znamo da li ti ljudi uopšte imaju vodu ili je to priključak na gradsku vodu i mislim da je jako neozbiljno da na jednoj sjednici, na dva papira, donesemo odluku o kreditnom zaduženju od 11 miliona KM“-  istakao je Bojan Lukić u svojoj diskusiji.

Odbornici su usvojili Odluke  o raspisivanju licitacije za prodaju nepokretnosti  u objektu „Zmajevac“. U pitanju je poslovni prostor od 125,5 m2 u prizemlju , bivša knjižara. Za ovaj prostor biće raspisana licitacija, a usvojena je odluka o početnoj prodajnoj  cijeni nepokretnosti u iznosu od 193.792 KM odnosno 1544 KM po m2. 

Usvojena je i Odluka o raspisivanju licitacije i za prodaju više nepokretnosti  u  Čelopeku. Odbornici su na sjednici usvojili Odluku o razmjeni nepokretnosti k.p. broj 6948/9 K.O. Zvornik za nepokretnost k.p. broj 6949/3 K.O. Zvornik, za potrebe uređenja lokalnog puta.

Usvojene su i Odluke  o razmjeni nepokretnosti k.p. broj 1362/5, poduložak 46 KO Zvornik grad za nepokretnost k.p. broj 270 KO Zvornik i Odluka o kupovini nepokretnosti označene kao kp.br. 359 KO Zvornik grad za potrebe izgradnje javnog parkinga.

Kako je rekao gradonačelnik Zvornika,Bojan Ivanović,riječ je o dvije  lokacije u B-blokovima koje će služiti za proširenje kapaciteta parking prostora a jedan dio tog prostora biće izdvojen za izgradnju mini fudbalskog terena u B-blokovima.

Gradski menadžer Darko Stefanović napomenuo je da ovaj projekat ima više faza.

„U prvoj fazi smo već kupili neke parcele i uz one koje smo imali u svom vlasništvu izgradili parking sa 37 mjesta. Plan je da kroz drugu fazu dođemo do ukupno 70-80 parking mjesta. U narednom periodu imaćemo još sigurno tri ili četiri odluke koje su takođe vezane za ovaj parking koji se nalazi na potezu između ulica Vuka Karadžića i Braće Jugovića. Preostaje da u dogledno vrijeme, kada dođemo u posjed svih parcela, uđemo u fazu 3 gdje bi razmatrali izgradnju etažne garaže čime bi skoro uduplali broj postojećih parking mjesta“-pojasnio je Stefanović.

Odbornici su usvojili Program rada zimskog održavanja gradskih ulica, trotoara, parkova, prigradskih naselja i lokalnih puteva na teritoriji grada Zvornika za 2024. godinu koji obuhvata razgrtanje snijega na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima,zatim  čišćenje i odvoz snijega sa gradskih ulica i trotoara, posipanje soli po gradskim ulicama, trotoarima, stepeništima i ostalim javnim površinama (gdje je neophodno) kao i  nabavka i transport frakcije (dvojka) na uzbrdice lokalnih i nekategorisanih puteva. Kako je navedeno,nakon čišćenja gradskih ulica pristupa se čišćenju puteva u prigradskim naseljima Karakaj, Ulice, Ekonomija, Čelopek, Šćemlija, Kula Grad i Divič.