Vesti / 21.12.2017


Info zona IV emisija

Slika
title

UJEDINJENI U SUPROTSTAVLJANJU NASILNOM EKSTREMIZMU

 

 

Emisiju možete poslušati na youtube kanalu

https://youtu.be/AJynmkGCiIM

Ovo je četvrta emisija zajedničkog projekta radija  Osvit- Zvornik,  Feral-Kalesija  i Pan Bijeljina nastala nakon održane radionice, a u okviru serijala INFO ZONA emisije sa porukom,  ujedinjeni u suprotstavljanju nasilnom ekstremizmu. U predhodne tri emisije  čuli smo predstavnike nevladinog sektora, policije, lokalne vlasti i verskih zajednica. Ovaj put  u Zvorniku je održana radionica: mladi u fokusu i nasilni ekstremizam. Cilj ovog predavanja bio je da u okviru prevencije kroz edukaciju – mladi steknu neophodne veštine i  nauče kako reagovati na nasilni ekstremizam i radikalizaciju. Poslije radionice organizovano je druženje mladih.

 

Mladim ljudima, učenicima srednjih škola i predstavnicima nevladinog sektora iz Zvornika i Kalesije o ovoj temi govorio Hamza Višća, vojno-politički analitičar iz Sarajeva.  Mnogi od učesnika radionice su po prvi put imali priliku čuti šta je nasilni ekstremizam, šta pogoduje njegovom širenju, koje su najrizičnije grupe stanovništva i na koji način spriječiti pojavu ovakvog oblika nasilja nad ljudima?

 

 

Obraćajući se mladima na početku predavanja,  Hamza Višća je govorio o značaju života u sigurnom okruženju,  šta je po definiciji nasilni ekstremizam, kakvom sve ekstremizma ima, ali  o usvojenoj Strategiji za prevenciju i borbu terorizma u Bosni i Hercegovini.

Upravo su mladi ljudi najrizičnija grupa smatra  Hamza Višća, upozorivši mlade da na to upućuju sve psihološke procene, objasnivši zašto ekstremne grupe vrbuju upravo mlade u svoje redove.

Višća je mišljenja da u prevenciji nasilnog ekstremizma i terorizma moraju učestvovati svi građani i da je neophodno uspostaviti partnerstvo između civilnog i sigurnosnog sektora, a da će škola sa svoje strane ispuniti svoju funkciju  obrazovnu i vaspitnu

Hamza Višća, vojno-politički analitičar, mladima je ipričao i iskustva naprednih zemalja u oblasti sprečavanja nasilnog ekstremizma i terorizma

Predavanja i uspostavljanje dijaloga su važni, mišljenja je HamzaVišća, a kao značajnim je istakao i  da priča o nasilnom ekstremizmu i terorizmu nije više tabu tema u lokalnim sredinama.

 

 

Biljana Pepić  učenica treće godine gimnazije SŠC „Petar Kočić“  iz Zvornika,  je mišljanja da su ovakve radionice jako značajne za mlade, koji nemaju dovoljno informacija o ovoj temi.

Učenica gimnazije iz Zvornika Biljana Pepić, smatra da mladi treba  da se druže i informišu  i da će pozitivna iskustva sa ove radionice prenijeti na svoje vršnjake

 

Narcis Zulić iz Kalesije, student Medicinskog fakulteta u Tuzli i aktivista Crvenog križa, kaže da je ovo za njega jedno novo iskustvo sa kojim je stekao nova saznanja, posebno u dijelu u kojem se govori o mladima kao rizičnoj grupi, važnosti  uključivanja mladih u vannastavne aktivnosti.

Narcis Zulić iz Kalesije  se zahvalio predavaču na istaknutim primerima  i kako su reagovali mladi prilikom odlaska u Siriju, i istakao da je jako važna uloga državnih institucija I lokalne zajednice da mladi ne budu laka meta.

 

Pozitivna iskustva sa ove radionice nosi i Mario Mrkajić iz Zvornika, mladi ambasadro pomirenja u BIH, predstavnik USAID-a i Međunarodnog republičkog fonda. Mrkajić dodaje da je na ovoj radionici saznao neke nove informacije o kojima do sada nije imao nikakva saznanja i  ističe  da je na njega ostavio najveći utisak podatak koliko je mladih iz BIH otišlo u Siriju.

Mrkajić je mišljenja da se mladi moraju aktivnije uključiti u društvena zbivanja i zaključuje da treba dati podršku i obezbjediti uslove za zapošljavanje mladih ljudi, da ne moraju da idu za novac u zemlje zahvaćene ratom .

Armin Karić iz Kalesije, koji dolazi iz organizacije World vision nije znao većinu informacija i napominje da se mladi ljudi moraju više uključiti u društvena zbivanja. Karić se slaže sa konstatacijom da su mladi podložni uticaju  nasilnog ekstremizma, ali isto tako da oni mogu dati i najveći doprinos u borbi protiv njega.

Armin Karić iz Kalesije, smatra da se mladima mora ponudiiti  posao, a da se mogu aktivirati neformalnim obrazovanjem, radionicama i seminarima.  Karić je mišljenja da se u školama kroz predmet demokratija i ljudska prava može najviše uraditi na sprečavanju odlaska mladih na strana ratišta.

 

Amra Salihćehajić iz nevladine organizacije „Spektar“ iz Kalesije,  ističe da se do sada nije susretala sa ovom temom i da nakon radinice u Zvorniku ima mnogo više informacija. Ona predlaže svoju ideju da se humanitarnim akcijama mladi okrenu pozitivnim temama, da uopšte ne misle na ekstremizam .

Amra Salihćehajić iz Kalesije,  za kraj zaključuje da je u prevenciji neophodno učešće svih društvenih strutura, i da se organizuje više ovakvih tribina i da se ljudi upoznaju sa opasnošću nasilnog ekstremizma, jer je i ona sama, kaže imala  skroz drugačiju sliku o ovom pojmu.

Poslušajte i deo atmosfere sa ove javne tribibine, koliko su mladi bili zainteresovani za temu predavanja, kako su se uključivali  iznoseći svoj stav i mišljenje o ovoj temi,  u dijalogu sa predavačem i svojim vršnjacima iz susjednog grada

Predavanje mladi u fokusu i nasilni ekstremizam organizovano je za mlade iz Zvornika i Kalesije. Učesnici  su uglavnom prvi put čuli  informacije koje  im mogu pomoći u prepoznavanju problema nasilnog ekstremizma u svojoj sredini. Nadamo se  da će im nova saznanja pomoći da prepoznaju i suprotstave se narativima nasilnog ekstremizma i prepoznaju i prijave sadržaje koji  uključuje nasilje i mržnju - vlastima i hosting kompanijama.  U svojim prvim reakcijama svi su naglasili da će ono što su čuli podeliti sa vršnjacima, prijateljima, pa i u porodici sa roditeljima.

 

 

Emisiju realizovale redakcije Ferala i Osvita, a na programu je u isto vreme na frekvencijama radio stanica Feral Kalesija, radio Osvit Zvornik i Pan radio iz Bijeljine koji će emisiju  prilagoditi  za emitovanju za grad Bijeljinu.

 

INFO ZONA - Otvoreni program -

VIŠE OD INFORMACIJE - Odgovor na  pitanja -

Emisije sa porukom : Ujedinjeni u suprotstavljanju nasilnom ekstremizmu,

INFO- ZONA pozitivne poruka i priče - kao odgovor na nasilje i ekstemizam

zajednička emisija radio stanica  osvit zvornik, feral kalesija i pan bijeljina

na frekvencijama 91,7; 92,7; 100,4  i 103  MHZ, na web portalima

radioosvit.com ;radio-feral.ba i pan-radio.com

INFO – ZONA Ujedinjeni u suprotstavljanju nasilnom ekstremizmu

 

“Objavljivanje ovog  programa je  dijelom finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država . Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.“