Info Zona / 12.12.2018


Info zona VIII - emisija

Slika
title

 

UJEDINJENI U SUPROTSTAVLJANJU NASILNOM EKSTREMIZMU

Emisiju možete poslušati na youtube kanalu

 

https://www.youtube.com/watch?v=hkgHMjgdGgk&t=474s

Ovo je osma emisija zajedničkog projekta radija  Osvit- Zvornik,  Feral-Kalesija  i Pan Bijeljina u okviru serijala INFO ZONA emisija sa porukom,  ujedinjeni u suprotstavljanju nasilnom ekstremizmu. Govorili smo da se verska učenja zloupotrebljavaju od strane fundamentalista i terorista. U tri lokalne sredine, komšijski povezane Zvorniku,  Kalesiji i u Bijeljini  vjerske zajednice zauzimaju posebno mjesto. Svaki vjerski učitelj će kratko reći – da se religija  zloupotrebljava, pogotovo u situaciji kada nasilnik svoje nasilje opravdava vjerom. Suprotno tome vjerski zvaničnici tvrde da će svaki iskreni vjernik  radije trpjeti nasilje, no uzvratiti na nasilje nasiljem.

 

 

Najugroženije kategorije su mladi. Zato je od velikog značaja program podrške školama i jačanje uloge obrazovanja u prevenciji nasilja.

Obzirom na pojavu vršnjačkog nasilja  u osnovnim školama da li se djeca kroz obrazovanje zasnovano na vrijednostima vjere  uče  rešavanju konfliktnih situacija i prevenciji nasilja. Šta na ovu temu u Zvorniku i Kalesiji, kažu zaposleni u osnovnom obrazovanju, roditelji djece i vjeroučitelji, više na ovu temu čućemo u ovoj emisiji

U Zvorniku je Osnovna škola”Desanka Maksimović” u Čelopeku po mnogo čemu specifična.  Sanja Tanasković, direktorica Osnovne škole”Desanka Maksimović”  je ukratko predstavila školu i istakla u čemu se sve specifičnost ove škole ogleda.  Ona je naglasila da je vjeronauka prisutna o osnovnim školama već niz godina  i da je njeno lično mišljenje da je vjeronauka kao predmet  neophodan i veoma  koristan.

 

Prema iskustvu stečenom u saradnji sa roditeljima direktorica osnovne škole u Čelopeku,  Sanja Tanasković naglašava da su roditelji pristalice da deca imaju veronauku u školi jer je korisna i ima pozitivan uticaj i da se to vidi na deci .

Po rečima direktorice  Sanje Tanasković, svi zaposleni u osnovnoj školi deluju kao jedan tim, a cilje je isti. Rešiti svaki konflikt i problem mirnim putem. Osnovna  škola ”Desanka Maksimović” u Čelopeku, očito je škola po svemu za primer.

 

Neophodno je podržati djeca da razviju osjećaj empatije, pripadanja i uzajamnog poštovanja, razviju sposobnost kritičkog mišljenja i propitivanja svijeta oko sebe, te usvoje i žive vrijednosti poput poštenja, odgovornosti, solidarnosti i pravičnosti.

Adisa Smajilović , vjeroučiteljica islamske vjeronauke, koja predaje u područnim školama u Križevićima, Oraovcu,Petkovcima u okviru OŠ Desnka Maksimović u Čelopeku. Adisa Smajilović  je mišljenja da je vjeronauka kao predmet jako bitna i objašnjava :

 

Adisa Smajilović je  govorila i o svom odnosu sa djecom i roditeljima, načinu na koji predaje vjeronauku.

 

Od vjeroučiteljice za islamsku vjeronauku, Adise Smajilović čuli smo i dva primrera u kojima je navela kako je jedan učenik dobar na takmičenjima, a za drugog kako je uz njenu podršku promenio svoje problematično ponašanje.

 

Vjeronauka  nije svemoguća, ali ona oplemenjuje i vaspitava. Nikola Marković je vjeroučitelj pravoslavne vjeronauke u OŠ „Desanka Maksimović“ u Čelopeku. Marković kaže vjeronauka je vaspitna komponenta koja saradjuje sa drugim predmetima, ali isto tako i sa porodicom.

 

 

Vjeroučitelj Nikola Marković, ispričao je i čemu on posebno poklanja pažnju u svojim predavanjima.

 

Marković, ističe da je svako dete drugačije i da svakom treba poseban pristup.

 

 

Vjeroučitelj pravoslavne vjeronauke u OŠ „Desanka Maksimović“ u Čelopeku Nikola Marković Marković je mišljenja da deca lakše prihvate mladje vjeroučitelje, i da prosto, pogotovo u prvom i drugom razredu uče kroz igru.

 

U osnim školama u Kaledsiji iako do sada nisu zabilježeni teži oblici nasilničkog ponašanja, provjetnici radnici su složni da su posljednjih godina više izraženi razni oblici verbalnog nasilja među učenicima, koji su uglavnom proizvod loše percepcije u društvu, teške socio-ekonomske situacije, porodičnog odgoja i ekspanzije društvenih mreža.

Naši sagovornici iz OŠ u Kalesiji su mišljenja da sveukupna situacija u društvu i lokalnoj zajednici u znatnoj mjeri utiče na pojavu nasilničkog ponašanja, koje se preventivnim djelovanjem nastoji svesti na minimum.

Fahrudin Hamzić, direktor OŠ Kalesija, kaže da se u školi, na čijem čelu se nalazi, svakodnevno prate ove anomalije i da pravovremenom reakcijom nastoje spriječiti svaki oblik nasilničkog ponašanja. Hamzić ističe da se u ovoj školi pouzimaju konkretni koraci po ovom pitanju i da su u nekoliko navrata organizovane radionice koje imaju za cilj edukaciju učenika o ovoj temi .

Fahrudin Hamzić  navodi da lokalna zajednica i društvo u cjelini imaju jako važnu ulogu na preventivnom djelovanju nasilničkog ponašanja i da se sinhronizovanim radom mogu učiniti pomaci. Ujedno Hamzić je skrenuo pažnju i da roditelji moraju povesti mnogo više računa i pratiti koliko njihova djeca provode vremena i šta gledaju na društvenim mrežama, za koje smatra da su jedan od najvećih problema današnjice.

Uz pravovremenu reakciju i razgovor sa učenicima i njihovim roditeljima mogu se postići očekivani rezultat kaže  Zlatan Paloš, pedagog u OŠ Kalesija koji se u dosadašnjoju praksi susretao sa raznim oblicima nasilničkog ponašanja kod učenika. On je posebno istakao slučajeve u kojima učenici ponavljaju nasilničko ponašanja, koje je uglavnom, odraz stanja u porodici iz koje dolaze.

 

Ekonomska situacija u našoj zemlji  je pogodna za pojavu nasilničkog ponašanja podseća, Zlatan Paloš, pedagog u OŠ Kalesija koji smatra da u skladu sa tim  treba istaći da porodica, ipak, ima najveći uticaj na odgoj i usmjerenje djeteta.  On naglašava da učenici starijih razreda često žele da privuku pažnju na sebe zbog čega posežu i za nasiljem.

 

Školski pedagog Paloš, mišljenja je da prosvjetni radnici moraju prepoznati djecu koja su sklona nasilničkom ponašanju ili djecu koja su hiperaktivna i imaju višak energije, kako bi tu njihovu energiju usmjerili u pozitivnom pravcu. On na kraju naglašava da društvo u cjelini ima ozbiljan problem u pogledu ekspanzije interneta i dostupnosti eksplicitnih sadržaja koji nisu preporučljivi mlađoj populaciji.

 

Vjeronauka u školama može preventivno djelovati na učenike u sprečavanju nasilničkog ponašanja. Vjeroučitelj u OŠ Kalesija Hamdija Bajrić naglašava da se u nastavnim planovima vjeronauke mnogo pažnje posvećuje odgoju i lijepom ponašanju djece . Prema iskustvu koje ima Bajrić  primjetno je da su religiozni učenici i njihove porodice manje skloni nasilničkom djelovanju i da ukoliko se takvi slučajevi i dogode takva djeca se brže vraćaju u normalno ponašanje.

 

Vjeroučitelj  Hamdija Bajrić  ističe da kroz nastavu i primjenu religiskog ponašanja djeca vide da nema nikakvog utemeljenja za nasilje u vjeri i da zapravo nasilničko ponašanje nema uporište u vjeri.

 

Bajrić napominje da se kroz rad sa djecom može stvoriti slika porodice  iz koje djeca dolaze i da se tu vidi da li je u porodici prisutno nasilje, da li se takvo ponašanje opravdava ili u startu odbacuje takav način djelovanja.  Vjeroučitelj  Hamdija Bajrić  na kraju naglašava da je neophodan nadzor roditelja i praćenje saržaja koja njihova djeca konzumiraju putem interneta

 

Religija je tokom istorije odigrala veliku ulogu. Suprostavljena su mišljenja da li je više obuzdavala nasilje ili promovisala pomirenje i razumijevanje. Prema učenjima osnovna načela religija su upravo nenasilje, ljubav i razumijevanje. Jedan od razloga uvodjenja vjeronauke u obrazovni sistem, vjerujemo je da kod djece razvije  osobine koje ističu pozitivne vrijednosti poput poštenja, odgovornosti, solidarnosti i pravičnosti. Zadatak koji imamo , na kraju svi mi u svojim porodicama, vaspitavajući svoju djecu.

 

Emisiju realizovale:  redakcije “Ferala” i “Osvita”, a na programu je u isto vrijeme na frekvencijama radio stanica: “Feral” Kalesija, Radio “Osvit” Zvornik i Pan radio iz Bijeljine, koji će emisiju  prilagoditi  za emitovanju za grad Bijeljinu.

 

“Objavljivanje ovog programa dijelom je finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država. Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.“