Zvornik / 23.11.2023

Priznanje Unije poslodavaca Republike Srpske: „Alumina“ odgovoran poreski obveznik

Slika
Priznanje za Aluminu 1

Unija poslodavaca Republike Srpske dodijelila je Plaketu kompaniji „Alumina“ iz Zvornika kao jednom od najodgovornijih poreskih obveznika u oblasti metalske industrije u 2023. godini.

 Ovo priznanje je u srijedu 22. novembra, nakon završetka konferencije „Izazovi i budućnost poslovanja“ u Banja Luci, Zoranu Obrenoviću, članu Upravnog odbora i menadžmenta „Alumine“, koji je predstavljao kompaniju na ovom skupu,  uručio   predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković.

U skladu sa filozofijom poslovanja, kompanija „Alumina“ njeguje principe dobre poslovne etike, što podrazumijeva odgovorno poslovanje, odnosno plaćanje obaveza kako prema zaposlenim radnicima, tako i prema dobavljačima i državi.

U prvih deset mjeseci 2023. godine kompanija „Alumina“ platila je više od 15,5 miliona KM na ime poreza i doprinosa, čime su u cjelosti izmirene obaveze za ovaj obračunski period.