BIH/Srpska / 01.02.2023

RS:Verifikacija stare devizne štednje do kraja februara 2024. godine

Slika
title

Ministarstvo finansija Republike Srpske obavještava lica koja do sada nisu izvršila verifikaciju stare devizne štednje, a čija sredstva su bila deponovana u bankama sa sjedištem na teritoriji BiH i za koje je obaveza vraćanja prenesena na Republiku Srpsku, da to mogu da urade od danas do kraja februara 2024. godine u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF).

Do sada je u Republici Srpskoj verifikovano 673,7 miliona KM stare devizne štednje koja se odnosi na 55.510 lica. Od toga je u gotovini isplaćeno 84,8 miliona KM, čime je u cjelosti isplaćena štednja za 23.212 lica. Za preostali iznos verifikovane štednje su emitovane obveznice u iznosu 588,9 miliona KM.

Ekipa radija Osvit