Zvornik / 28.04.2022

Sindikat „Alumine“: Inicijativa za otkup državnih potraživanja

Slika
Alumina.

Inicijativu za prenos /otkup potraživanja u stečajnoj masi Birača,  Sindikat metalske industrije i rudarstva RS,  Sindikalni odbor Sindikalne organizacije metalske industrije i rudarstva privrednog društva „ Alumine” danas je uputila predsjedniku Vlade Republike Srpske, ministarstvu finansija, Poresoj upravi, Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja, Fondu zdravstvenog osiguranja RS i stečajnom upravniku Fabrike glinice Birač AD u stečaju. 

 U inicijativi koju vam prenosimo u cijelosti se kaže: 

„Obraćamo Vam se u ime radnika kompanije Alumina d.o.o. i članova Sindikata metalske industrije i rudarstva u cilju iznalaženja mogućnosti prenosa/otkupa državnog potraživanja u stečajnoj masi BIRAČ-a. Priznata potraživanja povjerilaca u ovom stečajnom postupku iznose 90,5 miliona KM, od kojih su državna potraživanja oko 42.500.000,00 KM (Poreska uprava, Ministarstvo finansija, Fond PIO, Fond zdravstva, i Elektro Bijeljina).  Imajući u vidu u kakvom je položaju bila Alumina 2013. godine, kada je otvoren stečaj nad Birač-em, a u kakvoj je poziciji sada, nesumnjivo se može vidjeti koliki doprinos su radnici i menadžment Alumine imali u podizanju ovog privrednog giganta koji je bio u gotovo bezizlaznoj situaciji. Bez naših napora ne bi bilo moguće postići sve ovo što se ostvarilo, pa između ostalog i redovno izmirenje svih poreza i doprinosa, koje,  priznaćete nije uopšte malo. Takođe, treba napomenuti da je broj zaposlenih porastao za više od 50 % u odnosu na 2013. godinu i da sad imamo oko 1.500 zaposlenih i kreditno sposobnih radnika. Sada, kada su ključni sporovi, koji su vođeni nad Birač-em riješeni i kad stečajni postupak može da se privede kraju, radnici su izrazili želju,

(a imaju i pravo) da budu uključeni u postupak namirenja i prodaje, tj.otkupa potraživanja u stečajnoj masi. Za razliku od dopisa koji smo poslali 10. 08. 2018.godine, kada se očekivao zasluženi prenos dijela državnog potraživanja na radnike, sada nudimo i otkup svih ostalih državnih potraživanja u cjelosti. Napominjemo da imamo dovoljan broj zainteresovanih radnika koji su spremni kreditno da se zaduže za ovu namjenu,” kaže se u inicijativi Sindikalne organizacija Alumine.