Zvornik / 21.05.2022

U Zvorniku stručnim skupom obilježen Svjetski dan porodične medicine

Slika
Doktori porodicne medicine

Povodom obilježavanja Svjetskog dana porodične medicine u Zvorniku je održan stručni skup pod nazivom “ Porodični doktori su uvjek tu da pomognu”.

Skupu je  prisustvovao  i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić koji je istakao  da je porodična medicina stub primarne zdravstvene zaštite i da se na bazi specijalista porodične medicine, čiji je rad timski, ostvaruje pravo na primarnu zdravstvneu zaštitu u Domovima zdravlja Republike Srpske. 

Seranic

Govoreći o problematici kada je u pitanju kadar u okviru porodične medicine, Šeranić je istakao da je već nekoliko navrata već razgovarano na tu temu I da je veoma važno da  medicinski fakulteti Republike Srpske u Banjaluci i Foči  rašire mrežu svojih edukativnih centara kako bi imali dostupnije specijalističke centre gdje bi kolege koje specijaliziraju porodičnu medicinu svakako mogle da adekvatno obavljaju  specijalizaciju.

“Mi smo i  kroz prijedlog novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti predvidjeli upravo neka nova rješenja za primarnu zdravstvenu zaštitu u smislu samih doktora medicine koji završe fakultet kako I na koji način da se uključe u redovan proces rada. S druge strane predvidjeli smo jedno uputstvo vezano za planiranje ljudskih resursa što će u mnogome olakšati menadžmentu zdravstvenih ustanova određeno planiranje, a fakultetima   dati mogućnost da unaprijed planiraju obaveze koje će imatim po tom osnovu“, rekao je Šeranić .

On se zahvalio svim kolegama iz porodične medicine, ali i medicinskim sestrama koje rade u prodičnom tumu, koji su svi zajedno podnijeli veliki teret kad je u pitanju imunizacija građana, jer je primarna zdravstvena zaštita bila ta koja je sve činila da se sačuva zdravlje građana u doba pandemije virusa korona.  Primarna zdravstvena zaštita je, svakako, onaj dio procesa u kojem pacijenta, prilikom ulaska u zdravstvni sistem, ili izliječi ili ga upućuju na viši nivo zdravstvene zaštite“, rekao je Šeranić. 

Kupres

Predsjednik Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske Draško Kuprešak istakao je da je ovo udruženje aktivno uključeno u pomaganje odvijanja procesa rada, ali i kao korektiv politici Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srpske, trudeći se da ukaže na određene probleme iz prakse.  

Stanje nije najoptimalnije , ali uvjek postoje riješenja. Ono što smo mi, na neki način predlagali jeste  da se popularizaciju porodična medicina  kroz izmjene  programa specijalizacije. Specijalizacija bi trebalo da se dopuni sa određenim vještinama kako bi mlađi doktori, (koji sve više idu u bolnički sektor, kardiologija i hirurgija je posebno  atraktivna) , učili određene vještine kao što je ultrazvuk, abdomen, menadžment, dermatoskopija. To bi mladim doktorima trebalo  da bude interesantno kako bi uz redovan rad mogli da se bave, na neki način, prvatnom praksom, odnosno dopunskim radom, rekao je Kuprešak 

On je naglasio da u zdravstvenom sistemu Republike Srpske ima 709 timova porodične medicine, od čega je oko 60 odsto specijalista porodične medicine, a 40 odsto specijalista iz drugiuh medicinskih grana. 

Bircakovic

Predsjednik Podružnice ljekara porodične medicine regije Brač Goran Birčaković rekao je da na području regije ukupno ima 54 tima porodične medicine, od kojih je 10 u Zvorniku, po dva u Bratuncu i Vlasenici, a jedan u Milićima. On je dodao da su  na skupu doktora porodične medicine  obrađene stručne teme koje se odnose na kardiovaskularne bolesti, hiruške bolesti, kao i radiološke i internističke  usluge