Kodeks ponašanja

Svi zaposleni i saradnici radija Osvit iz Zvornika dužni su da poštuju sve etičke kodekse, norme i  zakonsku regulativu koja je na snazi u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj.

Elektronski medij radio Osvit iz Zvornika i njegovi  zaposleni i saradnici obavezni su da poštuju:

Kodeks za štampu i online medije BIH – Vijeća za štampu u BIH. Ovaj Kodeks sadrži osnovne principe i njegovi potpisnici su udruženja profesionalnih novinara BiH, Savez novinara BiH, Nezavisnog  udruženja novinara Republike Srpske,  Udruženja novinara Republike Srpske i Sindikata profesionalnih novinara Federacije BiH.
    Kodeks časti udruženja BH novinari

Obaveza Radija Osvit, zaposlenih i svih saradnika je i da poštuju Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Radio Osvit i svi zaposleni i saradnici, ni u kom slučaju neće vršiti diskriminaciju ni po kom osnovu, nije dozvoljeno korišćenje govora mržnje, podsticanje netrpeljivosti, agresivnosti ili kršenja osnovnih ljudskih prava. Zaposleni i saradnici Radija Osvit dužni su da poštuju integritet i suverenitet svake osobe i da se prema svakoj osobi odnose sa poštovanjem i ljubazno.  Programski sadržaji moraju biti pisani jezikom rodne osjetljivosti uz poštovanje principa jednakosti, zabranu diskriminacije uz poštovanje prava na slobodno mišljenje, informisanost, različitu nacionalnu pripadnost, slobodno ispoljavanje religijske i političke pripadnosti, uvažavanje prava manjinskih zajednica, osjetljivih grupa i osoba s invaliditetom…

Osnovna moralna i etička načela i kodeks ponašanja zaposlenih i svih saradnika, kao i način rada definisani su i uređivačkom politikom i Etičkim kodeksom Radija Osvit.

Izjava o transparentnosti

Svi podaci o vlasništvu (akti i odluke o osnivanju i registraciji, dozvole), rukovodstvu, uređivačkoj politici, finansijskom poslovanju dostupni su nadležnim državnim organima i evidencijama.

Radio Osvit se obavezuje da će sve podatke koje su u interesu javnosti učiniti javnim i poštovati zakonske obavezu da sve promjene koje su bitne za poslovanje i poštivanje zakona redovno dostavlja nadležnim institucijama. Sve podatke o vlasništvu i uređivačkoj strukturi, odgovornim osobama dostupni su javnosti i objavljeni na sajtu www.radioosvit.com i prisitni su u okviru radijskog programa.