BIH/Srpska / 03.04.2024

Fond PIO: Poziv osiguranicima za kompletiranje dokumentacije za ostvarivanje prava na penziju

Slika
title

U cilju efikasnijeg rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske pozvao je sve osiguranike, koji u toku 2024. i 2025. godine ispunjavaju uslove za sticanje prava na starosnu penziju, da se obrate u najbližu poslovnicu Fonda, prema mjestu prebivališta, radi kompletiranja dokumentacije i ažurira-nja podataka bitnih za postupak rješavanja o pravu na penziju.

Osiguranicima se preporučuje da prilikom dolaska u najbližu poslovnicu Fonda ponesu raspoloživu dokumentaciju kao što su: radna knjižica ili fotokopija iste, dokaz o stažu osiguranja sa uvećanim trajanjem (beneficirani staž), potvrdu staža iz drugih država ako je ista prethodno pribavljena, kao i druge dokaze o stažu koje osiguranik posjeduje - navode u Fondu.