Zvornik / 29.01.2022

Na youtub radija Osvit - Antikorupcija iz Zvornika

Slika
Antikorupcija

U emisiji  Antikorupcije pričamo o krivičnim djelima koja su sinonim za korupciju: o zloupotrebi službenog položaja i javnih ovlašćenja, trgovini uticajem u vršenju službene dužnosti. Šta kažu građani, političari i građanski aktivisti, advokati. Iz podataka Policijske uprave u Zvorniku vidi se da se istrage vode, da se dokumentacija prikuplja, da policija evidentira postojanje raznih zloupotreba i korupcije. Na nivou RS i Federacije BIH, brojna su lica optužena za zloupotrebu položaja. Začkoljica u svemu je, da je ova krivična dela najteže dokazati. Presuda je daleko manje od pokrenutih postupaka. Još jedna potrda, da je sve na pravosuđu - sudstvu i tužilaštvu.