Zvornik / 02.05.2022

Pobjede motivišu sa njima i širenje uvjerenja - Gradjani mogu da utiču na promjene

Slika
ZORANA ANTIKORUPCIJA

U svim savremenim društvima aktuelna su dva pitanja: da li su građani tu zbog institucija ili institucije zbog građana i ko se koga više plaši, građani vlasti ili vlast građana. Vlast je ta koja se plaši, jer sa svakim uspehom sve više građana, menja svoj stav da promene nisu nemoguće.

Borba protiv korupcije je i borba protiv nelegalne eksploatacije šljunka u Drini. U ovoj emisiji Antikorupcije pogledajte kako se bore građanski aktivisti da zaštite Drinu. Da li je interes u zaštiti okoliša, borba za čist vazduh i vodu, onaj jedinsteni motiv koji će podstaći da se građani brzo ujedine i masovnije okupe i dignu svoj glas u borbi protiv korupcije?

Z.P.