Zvornik / 25.11.2021

Počela kampanja "16 dana aktivizma" – u Zvorniku u prvih deset mjeseci evidentirano 15 slučajeva nasilja u porodici

Slika
PU Zvornik

Kampanja "16 dana aktivizma" protiv rodno zasnovanog nasilja počela je danas  25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

Pu 16 dana aktivizma

Na području Policijske uprave Zvornik u proteklih deset mjeseci evidentirana su 64 slučaja nasilja u porodice, u kojima su najvećem broju žrtve bile žene. Kada je u pitanju grad Zvornik, u istom periodu je zabilježeno 15 slučajeva nasilja, što je za pet manje nego u istom periodu prošle godine kada je evidentirano 20 slučajeva.

Ovi podaci danas su rečeni na sastanku kojeg je Policijska uprava Zvornik organizovala se sa predstavnicima Centra za socijalni rad, Komisije za ravnopravnost polova grada Zvornik i Humanog društva "Osvit".  

Danijela Madzarevic

Danijela Madzarević, inspektor portparol Policijske uprave Zvornik je rekla da je cilj sastanka bio da se razmjene dosadašnja iskustva u načinu postupanja i aktivnostima nadležnih institucija u oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici . Na sastanku je saradnja između institucija ocjenjena kao veoma dobra. U narednom periodu biće nastavljen otvoren dijalog , ali i pokušati da se više uradi na osnaživanju žrtava nasilja da ga prijave, kaže  Madžarević.

PU 16 dana aktivizma

Kada su u pitanju kaznene mjere, ona  je rekla da je prema poslednjim izmjenama zakona nasilje u porodici krivično dijelo te dodala da je donošenjem novih zakonskih regulativa ostavljena manja mogućnost da se učinilac nasilja kazni prekršajno.

Pu 16 dana aktivizma

Predsjednica Komisije za ravnopravnost polova grada Zvornik Biljana Pisić je naglasila da je po prvi put u ovom skupštinskom sazivu , Komisija za ravnopravnost polova  postala skupštinska komisija koja je imenovana na prošloj sjednici . Naš prvi sastanak imaćemo 30 novembra kada će biti održana i obuka svih članova.  Članovi Komisije su iz različitih oblasti djelovanja a od sada su u njoj i dva pravnika .

Pisićeva je rekla da su nasilja;  u porodici , nad ženama ili nad djecom povezana kategorija. Ona je istakla da multisektorski timovi koji su sastavljeni od predstavnika škole, pedagoško psihološke službe, Policijske uprave, Centra za mentalno zdravlje  Centra za socijalni rad , Gradske uprave Zvornik  imaju izuzetno dobru saradnju i sastaju se barem jednom mjesečno . Uglavnom rješavamo probleme. Najčešći problem je što žene nisu dovoljno osnažene da  prijave nasilje u porodici ili ako ga prijave često prijavu povuku. Kao direktor srednje škole mogu da kažem da mnogo toga saznajemo i od same djece . Djeca su izuzetno iskrena i onda kada imaju problem  koje prepoznaju i naše kolege profesori , ali i pedagozi i psiholozi  razgovaraju o tome. Mi , u školama Republike Srpske  imamo jedan alat u rukama a to je referalni mehanizam podrške djeci pomoću kod kroz određene indikatore kao što je ponašanje na času , na odmorima ili drugim segmentima pratimo promjene kod učenika . Sve promjene se evidentiraju i ako treba o tim  promjenama obavještavamo i druge nadležne institucije, rekla je Pisićeva  

Pu 16 dana aktivizma

Madžarević je naglasila da se kampanja „ 16 dana aktivizma“  obilježava u 100 država svijeta. Ona je podsjetila da je  25. novembar proglašen  Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama na prvom sastanku feministkinja Latinske Amerike i Kariba održanom u Bogoti 1981.g. Ovaj datum je odabran u znak sjećanja na sestre Mirabel koje je brutalno ubio diktator Rafael Trujillo u Dominikanskoj republici 1960.