Zvornik / 07.12.2022

Održana 16. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika

Slika
skupština

Danas je održana 16. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika na kojoj su odbornici usvojili niz odluka koje se odnose na budžet i rad javnih ustanova čiji je osnivač Grad  Zvornik za 2023.godinu.

Od odluka na današnjoj sjednici koje se odnose na budžet, usvojene su odluke koje se odnose na rebalans budžeta za 2022.godinu i nacrt budžeta za 2023.godinu. Prema ovim odlukama, koje su usvojene po izlaganju predlagača, a koje je predstavio zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović, rebalansom je ovogodišnji budžet uvećan za preko 6 miliona KM, dok je nacrtom budžet za 2023.godinu u odnosu na ovaj iz 2022.godinu znatno skromniji i manji za oko 5 miliona KM.

Usvojenom  odlukom o rebalansu, budžet za 2022.godinu iznosiće gotovo 41 milion KM. Obrazlažući i šta je sve budžetom finansirano,  Ivanović je naveo da je iz ostalih sredstava oko 2,5 miliona KM uloženo u infrastrukturu mjesnih zajednica, a oko 900 hiljada KM za pomoć u kupovini prostora za dječiji vrtić. Kada je u pitanju usvojeni  nacrt budžeta grada Zvornika za 2023.godinu on će iznositi nešto preko 36 miliona KM.  Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović je najavio da će se u narednoj godini nastaviti sa ulaganjima u infrastrukturu mjesnih zajednica, uređenje gradskih ulica, a novina je proširenje parking prostora i gradnja jedne garaže na području B-blokova. Ivanović je naglasio da će se u 2023.godini raditi na proširenju poslovnih zona i najavio nameru da se jedan dio poslovne zone prebaci u MZ Branjevo. Kako je rekao svi uslovi su se stekli, a u zadnje vrijeme stiže veliki broj upita od inostranih firmi u smislu šta im Zvornik može ponuditi da bi došli u njega.

Na sjednici Skupštine Grada razmatarni su usvojeni programi rada i finansijski planovi za 2023.godinu javnih institucija čiji je osnivač Grad  Zvornik. Za načelnika Odjeljenja za privredu i drupštvene djelatnosti Grada Zvornik Darka Stefanovića, usvajanje ovih dokumenata je pokazatelj da su ova dokumenta realno planirana od starne menandžmenta pomenutih institucija. Prema njegovima rečima to je i znak da će ove ustanove i naredne godine ostvariti pozitivne bilanse i obavljati svoju djelatnost na ispravan način. Radi se o javnim ustanovama: Dom zdravlja, Centar za socijalni rad, Dom omladine, Rekreativno- sportskoi centar, Dječiji vrtića„Naša radost“, Turistička organizacija, Narodna biblioteka i muzejska zbirka i Dom za starija lica.

Od usvojenih informacija i odluka tu su odluke o kupovini zemljišta za proširenje groblja u Karakaju i izgradnju pumpne stanice u Lokanju. Doneta je i odluka o raspisivanju dva javna oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije i direktora JU Centar za socijalni rad. Oba oglasa biće objavljeni u Službenom glasniku Republike Srpske, a rok za prijave kandidata je kada je konkurs za člana Gradske izborne komisijeu pitanju 8 dana, a kada je reč o mjestu direktora JU Centar za socijalni rad, rok za prijavu kandidata je 15 dana po raspisivanju konkursa.

Još uvijek je u toku dodjela zamjenskih mandata, kako je na prošloj sjednici Skupštine Grada najavljeno, na ime odbornika koji su preuzeli poslaničke mandate u Narodnoj Skupštini. Zamjenski mandati će biti određeni sa lista SNSD-a i DEMOS-a, a prema utvrđenom redosledu sa opštinskih izbora 2020.godine.