Zvornik / 02.02.2024

U opštini Bratunac potvrđeno prisustvo virusa afričke kuge svinja

Slika
svinja.

Na području opštine Bratunac, u naselju Moštanice, 24.januara potvrđeno je prisustvo virusa afričke kuge svinja.

U toku je popis svih imanja na kojima se drže i uzgajaju svinje, obilježavanje i registracija svih neobilježenih svinja, nakon čega, u roku od sedam dana, nadležni veterinar vrši nadzor svih imanja u zaraženom području da bi obavio klinički pregled svinja, te kontrolu registra svinja na imanjima i identifikacione oznake svinja.

Zaraženim područjem određuje se krug od 3 kilometra od žarišta u naseljenom mjestu gdje je potvrđeno prisustvo bolesti ( Moštanice ).

Na zaraženom području se zabranjuje premještanje i prevoz svinja javnim ili privatnim putevima, osim ako je neophodno, a prevoz odobri veterinarski inspektor.

Od navedene zabrane može da se odstupi kada se svinje za klanje dopremaju izvan zaraženog područja u klaonicu na prinudno klanje, po odobrenju nadležnog veterinarskog inspektora.

Zabranjuje se ulazak i izlaz drugih domaćih životinja na i sa imanja bez odobrenja nadležnog veterinarskog inspektora.Ove zabrane će trajati do daljnjeg, po odluci nadležnog veterinarskoginspektora.

Postupajući po Rješenju i uputstvima Ministarsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, opština Bratunac obavještava stanovnike da ukoliko primjete simptome bolesti kod svinja, obavezno obavjeste nadležnog veterinara iz veterinarske ambulante „Veta“ Bratunac, kako bi se pravovremeno reagovalo u slučaju pojave novih slučajeva.

Molimo vlasnike imanja na kojima se drže i uzgajaju svinje da sarađuju sa nadležnim službenim licima pri obilježavanju i registraciji neobilježenih svinja, a u sklopu mjera za suzbijanje ove zarazne bolesti-stoji u saopštenju opštine Bratunac