Aktuelno / 16.09.2019


Mladi sa stavom – Četvrta emisija

Slika
title

EMINA OSMANOVIĆ - KAMP MLADIH CRVENOG KRIŽA

Održan je kamp mladih Crvenog križa Kalesija, na temu "Prevencija ovisnosti i borba protiv zloupotreba droga". Prilog za četvrtu emisiju “Mladi sa stavom” zajednički program mladih Zvornika i Kalesije – EMINE OSMANOVIĆ, poslušajte na youtube kanalu:

https://www.youtube.com/watch?v=YrLY-o7ofTg