Zvornik / 26.01.2024

PU Zvornik:U 2023.godini utopilo se 8 migranata

Slika
p

U prostorijama Policijske uprave Zvornik održana je  konferencija za medije sa osvrtom na proteklu 2023.godinu. 

Zamjenik načelnika PU Zvornik Vladan Vasilić je istakao da je stanje bezbjednosti na području PU Zvornik zadovoljavajuće s obzirom na pokazatelje da je broj evidentiranih krivičnih djela 2023. godine na približno istom nivou kao i 2022. godine, da je evidentiran značajan pad krivičnih djela „Teška krađa“ za 38 %, a krivičnog djela „Krađa“ za 12 %, da je došlo do povećanja rasvjetljenih krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga za 52 % kao i krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta za 40%, te da je broj saobraćajnih nezgoda približno isti i da je u izvještavanom periodu jednak broj smrtno stradalih lica, kao i da nije bilo narušavanja javnog reda i mira gdje bi došlo do veće uznemirenosti javnosti.

Iz oblasti migracija, u toku 2023. godine na području PU Zvornik evidentirano je 278 migranata što je za 45 % manje nego u odnosu na godinu ranije. Nije bilo krivičnih djela i prekršaja koja su počinjena od strane migranata, ali počinjeno je jedno krivično djelo u kojem su migranti bili žrtve i to krivično djelo „Razbojništvo“ za koje je nadležnom tužilaštvu dostavljen izvještaj protiv tri lica. Smrtno je stradalo 9 migranata od kojih je 8 smrtno stradalo utapanjem, dok je jedan migrant smrtno stradao u saobraćajnoj nezgodi. Od ukupno stradalih migranata za dva je utvrđen identitet.

Načelnik Sektora policije PU Zvornik, Dragoslav Ostojić je istakao da je javni red i mir narušen u 424 slučajeva, što je za 2,1 % manje nego u istom periodu prošle godine. Prekršaji su počinjeni od strane 543 lica, od kojih su 135 lica bili povratnici u činjenju prekršaja. Tom prilikom je izjavio da je bilo evidentirano jedno narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Kao najčešći uzrok prekršaja su tuča i fizički napad. Tom prilikom, načelnik Ostojić se osvrnuo i na oblast bezbjednosti saobraćaja, gdje je u toku 2023. Godine evidentirano 541 saobraćajna nezgoda, što je za 3,8 % više u odnosu na 2022. godinu. Od toga je eidentirana je 171 saobraćajna nezgoda sa nastradalim licima od kojih je u 8 saobraćajnih nezgoda smrtno stradalo 8 lica. Sa materijalnom štetom zabilježeno je 371 saobraćajna nezgoda. Iz saobraćaja je isključeno 267 vozila. Takođe, iz saobraćaja je isključeno i 1286 vozača, od čega su 1049 vozača isključena zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola.Kao najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda pokazala se neprilagođena brzina uslovima i stanju na putu.

Iz oblasti kriminaliteta, načelnik Odjeljenja za opšti kriminalitet, Srpko Milošević je istakao da je na području ove Uprave tokom 2023. godine evidentirano ukupno 725 krivičnih djela, što je za 15 djela više u odnosu na broj krivičnih djela koji je evidentiran 2022. godine. Nadležnim tužilaštvima je podneseno 633 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima protiv 646 lica, od kojih je 14 lica maloljetno a 156 lica su povratnici u izvršenju krivičnih djela. Broj maloljetnika kao izvršilaca krivičnih djela je smanjen u odnosu na godinu ranije za 33%. Evidentirana su dva krivična djela „Razbojništvo“. Istaknut je značajan pad krivičnih djela „Teška krađa“ za 38%, te krivičnog djela „Krađa“ za 12%. Evidentirana su tri krivična djela ubistva u pokušaju, sva tri su evidentirana i dokumentovana te je protiv izvršilaca su podnijeti izvještaji o počenjenim krivičnim djelima nadležnim tužilaštvima. Po nepoznatom izvršiocu evidentirano je 231 krivično djelo. Od ukupnog broja evidentiranih krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu rasvjetljeno je 158 krivičnih djela pa je koeficijent rasvjetljenosti po nepoznatom izvršiocu 66,39%, dok je procenat ukupne rasvjetljenosti 89,1%. Materijalna šteta pričinjena krivičnim djelima je 1.176.145,00 KM.

Iz oblasti bezbjednosti saobraćaja evidentirano je 16 krivičnih djela. Intenziviranjem rada iz oblasti privrednog kriminaliteta evidentirano je 56 krivičnih djela što je za 40% više nego za isti peroiod u 2022. godini, te iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, evidentirano je 38 krivičnih djela, što je za 52% više i 234 prekršaja, što je za 64, 79% više prekršaja više u odnosu na godinu ranije.  Ukupno je oduzeto 29 kg i 345 g „Marihuane“, 41 g „Heroina“, 17 g „Kokaina“, 342 g „Amfetamina“, 18 stabljika kanabisa, 24 komasa LSD, 32 komada tableta medicinske droge i 253 g ostale droge.