BIH/Srpska / 24.05.2023

CIN poziva zainteresovane za učešće u fokus grupama

Slika
media centar

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) i Mediacentar Sarajevo pozivaju sve zainteresovane osobe koje prate rad CIN-a da se prijave za učešće u fokus grupama.

Tokom fokus grupa biće razgovara o stavovima o radu i sadržajima Centra za istraživačko novinarstvo. Cilj fokus grupa jeste da ispita stavove javnosti o radu i sadržajima CIN-a, te da dobije preporuke za strategiju rada ove istraživačke medijske organizacije.

Prijaviti se mogu zainteresovane osobe koje imaju 18 ili više godine i koje su upoznate sa radom Centra za istraživačko novinarstvo. Svaka fokus grupa će se sastojati od najviše osam učesnika/ca. Izbor učesnika/ca vršiće se u skladu s potrebama za kreiranjem grupe koju odlikuju različite demografske karakteristike – dob, pol, profesija.

Održaće se ukupno dvije fokus grupe, jedna u Banjoj Luci, druga u Sarajevu. Za osobe van ova dva grada organizatori snose troškove smještaja i puta.

Fokus grupa Banja Luka: 12. 6. 2023. 17:00 – 18:30

Fokus grupa Sarajevo: 15. 6. 2023. 17:00 – 18:30

Ukoliko ste zainteresovani za učešće, potrebno je da popunite aplikacionu formu koju možete naći ovdje.

Rok za prijave je 1. 6. 2023.

Odabrani učesnici/e biće kontaktirani/e 3. 6. 2023. Za dodatna pitanja možete poslati upit na mejl: mediacentar@media.ba sa naznakom Upit za fokus grupu.

U fokus grupama učesnici/e diskutuju o određenom problemu uz stručno moderiranje razgovora. Učešće u fokus grupama je anonimno. Mediacentar Sarajevo se obavezuje da će čuvati lične podatke učesnika/ca i da ih neće javno objavljivati.