BIH/Srpska / 13.05.2022

Marić: Nekoliko sindikata nije potpisalo cijenu rada koju je ponudila Vlada

Slika
Vlada RS

Nekoliko sindikata koji nisu potpisali cijenu rada koju je ponudila Vlada Republike Srpske, a kojom bi plate korisnicima budžeta bile povećane za deset odsto, predali su zahtjev za pokretanje interpelacije Narodnoj skupštini Republike Srpske. Cijena rada nije potpisana, kaže Marić, jer se nije vodio na pravi način socijalni dijalog kada je u pitanju povećanje plata budžetskim i fondovskim korisnicima.

Navodi da je Vlada Srpske bila obavezna da ispoštuje zaključak Skupštine od prošle godine, kojim je trebalo da se nastavi dijalog i pripremi novi zakon, prema kojem bi topli obrok i regres bili posebno iskazivani.

                  Ekipa radija Osvit