Zvornik / 12.12.2023

Nove serološke procedure u Mikrobiološkoj laboratoriji zvorničke bolnice

Slika
b

U JZU Bolnica Zvornik nabavljeni su novi laboratorijski aparati pomoću kojih će se u Službi laboratorijske medicinske mikrobiologije obavljati nove laboratorijske mikrobiološke procedure koje su u skladu sa potrebama i uz odgovarajuću uputnicu.

 Za navedene procedure ranije bilo je neophodno čekati duži vremenski period, jer su se uzorci slali u druge medicinske ustanove na obradu.

 Uz nove aparate rezultati nalaza mogu obrađeni za jedan dan, obrada nalaza će biti brža i efkasnija, a pacijentima biti omogućena brža dijagnostika bolesti i stanja-saopšteno je iz zvorničke bolnice.