Zvornik / 02.12.2022

Povodom Međunarodnog dana invalidnih lica-prijem u Gradskoj upravi Zvornik

Slika
invalidi

Povodom Međunarodnog dana invalidnih lica-3.decembra,u Gradskoj upravi Zvornik organizovan je prijem za ratne vojne invalide,invalide rada i druga invalidna lica.

Slika
invalidi

Bojan  Ivanović,zamjenik gradonačelnika Zvornika rekao je da  prema nekim pokazateljima negdje oko 10% populacije ima neki oblik invaliditeta, što samo po sebi govori  da moramo imati društvenu odgovornost da pomognemo toj kategoriji stanovništva. Grad Zvornik i  u narednom periodu trudiće se da poboljša uslove života ovoj kategoriji stanovništva. Mi imamo korektnu saradnju sa Udruženjima invalida u Zvorniku i nadam se da će tako i ostati- rekao je Ivanović.

Slika
invalidi

Kako je rekao Dragislav Mijanović, predsjednik Gradske organizacije  ratnih vojnih invalida,u  Zvorniku ima mnogo ustanova, koje još uvjek nemaju prilaz koji je  prilagođen invalidnim licima, posebno onim koji koriste kolica, što otežava njihovo kretanje. Arhitektonske barijere i dalje otežavaju kretanje invalidnih lica, počevši od trotoara, prilazima pješačkim prelazima, do neodgovarajućih prilaza ustanovama i institucijama,toaleti u bolnicama koji nisu prilagođeni invalidnim licima . Mijanović je rekao da bi društvo u cjelini trebalo više da povede računa o ovoj kategoriji stanovništva, jer mnogi od invalida nisu u mogućnosti da žive bez tuđe pomoći.

Slika
invalidi

Radenko Josipović,predsjednik Saveza invalida rada Zvornik istakao je da su invalidi rada na području Zvornika u veoma teškoj situaciji, kako materijalnoj tako i zdravstvenoj. On je još dodao da na području Zvornika ima preko 1000 invalida rada ,a u Republici Srpskoj oko 60.000 invalida rada koji su u penziji.