Zvornik / 05.07.2022

Skupština grada Zvornik : Ostvaren suficit u bužetu za 2021 i za prva tri mjeseca ove godine

Slika
Skupstina grada naslovna

Danas je održana 13 po redu sjednica Skupštine grada Zvornika. Tokom sjednice je konstatovano da je ostvaren suficit u bužetu grada i u 2021 godini, kao i u prva tri mjeseca ove godine.

Srđan Despić načelnik odeljenja za finansije grada Zvornik je rekao da su prva tri mjeseca ukupna ostvarena budžetska sredstva kada su u pitanju prihodi iznose oko šest miliona i 400 KM, dok su rahodi bili šest miliona i 200 KM. To pakazuje da je ostvaren suficit u iznosu od oko 200 hiljada KM kaže Despić. On je dodao da su u odeljenju zadovoljni ostvarenjem budžeta i izrazio nadu da će i u narednim kvartalima ukupno ostvarenje  budžeta biti u skladu sa planom.

Skupstina grada glasanje 2

Suficit je ostvaren i u 2021 godini , rekao je Despić. Ukupno ostvareni prihodi iznosili su oko 30 miliona i 722 hiljade KM, od toga poreski prihodi 19 miliona i 900 hiljada KM, a neporeski oko tri miliona i 200 KM. On je rekao da je u protekloj godini izvršenje poreskih prihoda bilo preko 100 odsto. Najznačajni su porez na lična primanja, porezi na imovinu i prihodi od Uprave za indirektno oporezivanje odnosno prihodi od PDV-a.  Kad je riječ o neporeskim prihodima, najznačajnije su naknade po različitim osnovama i prihodi od pružanja javnih usluga budžetskih korisnika, kao i komunalne naknade i takse. Rashodi i izdaci realizovani su u iznosu 30 miliona i.709 hiljada KM, odnosno ostvaren je suficit od 13.271 KM.

Bojan Ivanovic

Zamjenik gradonačelnika Zvornika, Bojan Ivanović je istakao da su zadovoljni punjenjem budžeta. Evidentno je da je ostvarenje budžeta u prva tri mjeseca ove godine bolje, nego nekih ranijih godina , jer je riječ o periodu kada je obično najmanje punjenje budžeta, pojašnjava Ivanović, dodajući da je često bio slučaj negativnog poslovanja za prva tri mjeseca u jednoj godini. I zamjenik gradonačelnika Zvornika je izrazio nadu da će ostvarenje budžeta, kao u prva tri mjeseca ove godine biti do kraja godine. Na pitanje koliko trenutna globalna situacija može odraziti na budžet grada Ivanović kaže da to pitanje predstavlja svima veliki problem. Upravo sprovođenje javnih poziva, tendera, žalbenog roka , nekada nas dovede u situaciju da izaberemo izvođača radova, ali dok se sprovedu sve te aktivnosti , dođe do promjena cijena na tržištu , što nekada dovede do toga da dobavljač odnosno izvođač radova odustane od tendera i ne potpisuje ugovor, pojašnjava Ivanović. To je današnjica i neminovnost i s tim se moramo nositi i u budućem periodu, dodaje zamjenik gradonačelnika Zvornika.

Bojan Lukic

Odbornik SDS-a Bojan Lukić je komentarišući izvještaj o ostvarenju budžeta za prva tri mjeseca rekao da je rano za procjene. To je relativno mali period  da bi se procjenilo kakva nas godina očekuje. On je istakao da je tokom usvajanja odluke o izvršenju budžeta za 2021 godinu skrenu pažnju na mjesnu zajednicu Ulice . Kako je rekao ova mjesna zajednica ima veliki problem. Dve trećine ovog naselja nemaju uopšte kanalizaciju, a kapitalni plan ulaganja je bio samo 6000 KM. Ja kao odbornik koji dolazi iz  tog naselja, tražio sam da se u ovoj godini “ krene barem sa izradom projektne dokumentacije , kako bi u periodu koji je pred nama mogli da riješimo ovaj za Mjednu zajednicu ulice ogroman problem.  

Skupstina grada glasanje

Zamjenik gradonačelnika naglasio je da usvojeni Lokalni plan upravljanja otpadom predstavlja dokument koji sadrži analizu postojećeg stanja i aktivnosti koje će se sprovoditi u budućem periodu. U određenim mjesnim zajednicama javljaju se problemi zbog divljih deponija, ali sugerišemo građanima da nam, sve što mi nismo uspjeli identifikovati, prijave. Sada to mogu učiniti i putem aplikacije Građanska patrola, a mi ćemo se potruditi da saniramo divlje deponije. Ovu priliku koristim da ih pozovem da daju doprinos u očuvanju prirode i okruženja u kome živimo, rekao je Ivanović.

Odbornici su na današnjoj sjednici usvojili odluku o sprovođenju konkursa za kupovinu poslovog prostora za potrebe Dječijeg vrtića “ Naša radost“.  Zamjenik gradonačelnika Zvornika je rekao da su formirane liste čekanja za upis u vrtić. Trenutno 225 -oro djece čeka na upis. Stoga mislimo da je ova naša odluka opravdana . Biće objavljen konkurs gdje će ponuđači moći da dostave svoje ponude i očekujemo da u septembru ove godine novi prostor počne sa radom.Sredstva će jednim dijelom biti obezbeđena iz budžeta grada, a imaćemo i pomoć Vlade Srpske u iznosu od  900 hiljada KM.

D.J