Zavičajna Riznica / 27.01.2021

„Завичајна ризница“ - културна баштина Срба Подриња и БИХ ПИСАЊЕ ЗАМЈЕНИЦА

Slika
title

Спојено се пишу у свим падежима сложене замјенице: неко, свако, којеко, неки, некоји, некакав, којечији, којекакав, нешто,свашта, којешта, штошта…

Када се замјеница употреби са приједлогом, он раздваја саставице, па се то пише као три ријечи. Примјер: ни од кога, ни у чему, ни о једном, ни на каквом.  И овде постоје изуизеци. Када се користи приједлог БЕЗ, он замјеницу не раздваја. Примјер: без икога, без ичега ... Кад су  неодређене замјенице  уз приједлог ПО, оне се пишу спојено. Примјер: покоји, понеки, понешто, погдјекоји...