Zavičajna Riznica / 28.01.2021

„Завичајна ризница“ - културна баштина Срба Подриња у БИХ ПИСАЊЕ БРОЈЕВА

Slika
title

Када ријечима пишемо бројеве чинимо то заједно и одвојено. Начин писање бројева  кроз примјере за заједно : триста, четиристо. шестсто , за одвојено: три стотие, четири стотине...

Вишечлани бројеви у које спадају основни, редни и збирни, као  и збирне именице пишу се састављено. На исти начин састављено пишу се именичке и придјевске изведенице од вишечланих бројева. Примјери: двадесетиједан, двадесетичетврти, двадесетидвоје, двадесетпетица, четрдесетосмочасовни, двадесетодневни...