Zavičajna Riznica / 27.01.2021


„Завичајна ризница“ - културна баштина Срба Подриња и БИХ ПИСАЊЕ ЗАМЈЕНИЦА

Спојено се пишу у свим падежима сложене замјенице: неко, свако, којеко, неки, некоји, некакав, којечији,
којекакав, нешто,свашта, којешта, штошта…

Када се
замјеница употреби са приједлогом, он раздваја саставице, па се то пише као три
ријечи. Примјер: ни од кога, ни у чему, ни о једном, ни на каквом.  И овде постоје изуизеци. Када се користи
приједлог БЕЗ, он замјеницу не раздваја. Примјер: без икога, без ичега ... Кад
су  неодређене замјенице  уз приједлог ПО, оне се пишу спојено.
Примјер: покоји, понеки, понешто, погдјекоји...