Zavičajna Riznica / 27.01.2021


„Завичајна ризница“ - културна баштина Срба Подриња и БИХ ПИСАЊЕ ПРИДЈЕВА

Постоје и
два различита писања ако је са придјевом сложен прилог. У ријечи  где се прилог сложен са придјевом не  наглашава, онда се пише састављено. Примјер:
добродошао, многопоштовани, високопоштовани. 
Тако где се наглашава прилог, као прва саставница онда се пише одвојено.
Примјер: много поштовани, добро дошао, високо поштовани ...

Имајмо у
виду и примјере који се увијек пишу састављено јер имају један акценат.
Примјер: општепознат, општеважећи, новоподигнут, новопостављен, новопечен...